Automatyka i cała reszta świata..
Get Adobe Flash player

Pneumatyka – nauka, część działu inżynierii mechanicznej, zajmująca się bodową i  wykorzystaniem urządzeń w których nośnikiem energii i sygnałów jest sprężone powietrze lub inne gazy o podobnych właściwościach.  Nośnik ten nazywany jest czynnikiem roboczym. W pneumatyce zazwyczaj stosujemy układy w których wykorzystujemy nadciśnienie, choć czasami – np. do zasilania ssawek , chwytaków itp wykorzystujemy podciśnienie.

Zespół pneumatyczny ( to prawie to samo co układ pneumatyczny )  – czyli zbiór urządzeń i elementów połączonych ze sobą , przeznaczony do wykonania określonej pracy lub działań w którym czynnikiem roboczym przekazującym energię jest sprężone powietrze.

Natężenie przepływu -określane symbolami Q lub V; W pneumatyce używamy objętościowego natężenia przepływu  gdzie jednostką fizyczną jest:
objętość/czas – najczęściej: m3/s.

Schemat pneumatyczny funkcjonalny – Schemat który  objaśnienie wyjaśnienie działania układu pneumatycznego lub jego poszczególnych części. Wszystkie podzespoły w nim zawarte określone są za pomocą symboli umożliwiających zrozumienie ich zasady pracy – często zgodnie z normami (NP PN ISO 1219-1). Powinien zawierać także naniesione wszelkie połączenia pomiędzy podzespołami – umożliwiające ich odtworzenie . Nie przedstawia rzeczywistego rozmieszczenia elementów, natomiast muszą być pokazane przebiegi procesów w nich zachodzących. Wszelkie elementy powinny być opisane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Czynnik roboczy – w układach pneumatycznych jest nim zazwyczaj sprężone powietrze. Jakość i stabilność ciśnienia czynnika roboczego ma ogromny wpływ na bezawaryjność, sprawność i działanie układów pneumatycznych.
Zadania czynnika roboczego : przekazywanie energii do napędów oraz sygnałów sterujących , smarowanie ( jako mgła olejowa w powietrzu dostarczana przez odpowiednie podzespoły zwane naolejaczami), rozprowadzenie i rozproszenie czynników zewnętrznych ( jak np. farba w pistoletach pneumatycznych) itd.
W układach pneumatycznych powietrze powinno być pozbawione cząstek stałych ( przefiltrowane), odwodnione oraz powinno mieć ustabilizowane w określonym zakresie ciśnienie zgodnie z wymaganiami układu.

Silnik pneumatyczny ( napęd pneumatyczny)– maszyna pneumatyczna (silnik, podzespół), zamieniająca  energię sprężonego powietrza lub ( sporadycznie) innego gazu na ruch postępowy ( np. siłownik liniowy) lub obrotowy ( siłownik obrotowy).
W sprzedaży dostępnych jest wiele różnych wykonań, zastosowań, rozwiązań i modeli. W dziale Napędów pneumatycznych postaram się opisać je na konkretnych przykładach.

Przepływ czynnika roboczego – w pneumatyce odbywa się zawsze dzięki różnicy ciśnień. Gaz pod większym ciśnieniem przepływa w kierunku miejsca o  mniejszym ciśnieniu. Tak jest też w układach podciśnieniowych – w miejsce gdzie występuje obniżone ciśnienie – wciągany jest gaz o wyższym ciśnieniu.

Sterowanie pneumatyczne – układy sterowania w których sprężone powietrze nie wykonuje żadnej konkretnej pracy związanej uruchomieniem napędów, a służy do przekazywania sygnałów sterujących. Przykładem sterowania pneumatycznego może być np. wyłącznik krańcowy pneumatyczny z zaworem 3/2 – który służy wysterowania zaworu 5/2 sterującego napędem – np. siłownikiem. Sprężone powietrze z wyłącznika krańcowego nie wykonuje pracy w napędzie. Jego celem jest przekazanie sygnału do zaworu napędzającego siłownik .

Ciśnienie reakcji – ciśnienie przy którym zawór rozdzielający jest uruchamiany.

Ciśnienie absolutne – ciśnienie wyliczane od teoretycznego punktu zerowego w którym powietrze całkowicie nie występuje.

Ciśnienie zwolnienia – ciśnienie przy którym elektrozawór z jedną cewką powraca do położenia początkowego za pomocą sprężyny powrotnej

Zakres ciśnienia pilota – Zakres pomiędzy minimalnym i maksymalnym ciśnieniem sterującym dla bezpiecznej pracy zaworu.

Ciśnienie robocze – zakres ciśnień od min. do max. w którym dany komponent może bezpiecznie pracować.

Zobacz też :

Sterowniki PLC – czyli wielka szafa sterownicza w małej skrzyneczce…

………………..Programowanie PLC – pierwsze lekcje 

Pneumatyka – czyli zabawy sprężonym powietrzem

Automatyka i sterowanie

………………….Najczęściej wykorzystywane podzespoły w automatyce :

………………….czujniki optyczne,
…………………indukcyjne

Klasyfikacja IP