Automatyka i cała reszta świata..
Get Adobe Flash player

Kod IP oznacza stopień ochrony przewidzianej przed wnikaniem ciał stałych  oraz wody w obudowy urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Jest to międzynarodowy standard dostarczający ważnych informacji dotyczących ew. zastosowania podzespołów w zależności od warunków pracy, narażenia na czynniki zewnętrzne czy dostępności przez człowieka.

Skład kodu :

1 cyfra ( 0-6) – ochrona przed cząstkami stałymi – umieszczenie w kodzie obowiązkowe

2 cyfra (0-8) – ochrona przez wodą – umieszczenie w kodzie obowiązkowe ( UWAGA – wg. niemieckich norm istnieje jeszcze oznaczenie 9K)

 

CYFRA PIERWSZA

  0 – Brak ochrony przed dotykiem i dostaniem się przedmiotów
  1 > ochrona przed przedmiotami o średnicy powyżej 50 mm Każda duża powierzchnia ciała, taka jak grzbiet dłoni,noga, ale nie zabezpiecza przed dotykiem bezpośrednim.
  2 > ochrona przed przedmiotami o średnicy powyżej 12,5 mm jak palce itp.
  3 > ochrona przed przedmiotami o średnicy powyżej 2,5 mm jak narzędzia, grube kable, itp.
  4 > ochrona przed przedmiotami o średnicy powyżej 1 mm Większość przewodów, śruby, itp.
  5 – Pyłoszczelność Zabezpieczenie przed wnikaniem pyłu nie jest całkowite, ale wnikanie to nie powinno mieć wpływu na sprawność , pracę i bezpieczeństwo urządzenia. ; pełna ochrona przed dotykiem
  6 Pyłoszczelna pełna ochrona przed pyłem; pełna ochrona przed dotykiem

CYFRA DRUGA

0      Nie zabezpieczone
1 Ochrona przed kapiącą wodą. Pionowo spadające krople nie mają żadnego szkodliwego wpływu na urządzenie. Czas trwania testu: 10 minut Częstotliwość opadów :  do 1mm opadów na minutę
 2 ,   Ochrona przed kapiącą wodą do 15 ° Pionowo kapiącą wodą nie ma żadnego szkodliwego wpływu dla urządzenia, maksymalne nachylenie obudowy do kierunku padania kropli 15° od pozycji normalnej. Czas trwania testu: 10 minut 
Częstotliwość opadów do 3mm opadów na minutę
 3 Ochrona przed rozpylaniem wody Wody spadająca pod  kątem do 60 ° od pionu nie ma szkodliwego wpływu na działanie urządzenia. Czas trwania testu: 5 minut Objętość wody: 0,7 litra na minutę
Ciśnienie: 80-100 kPa
 4 Ochrona przed zalewaniem. Zalewanie obudowy z dowolnego kierunku nie ma żadnego szkodliwego wpływu na urządzenie. Czas trwania testu: 5 minut Objętość wody: 10 litrów na minutę 
Ciśnienie: 80-100 kPa
 5 Ochrona przed strumieniami wody Woda natryskiwana przez dyszę (6,3 mm) przed obudową z dowolnego kierunku nie ma żadnego szkodliwego wpływu na działanie urządzenia.  Czas  trwania badania: co najmniej 3 minuty Objętość wody: 12,5 litrów na minutę , Ciśnienie: 30 kPa przy odległości 3m
 6 Ochrona przed mocnym strumieniem wody. Woda natryskiwana pod silnym strumieniem (12,5 mm dysza) na  obudowę urządzenia  z dowolnego kierunku nie ma wpływu na działanie urządzenia. Czas trwania badania: co najmniej 3 minuty Ilość wody: 100 litrów na minutę. Ciśnienie: 100 kPa w odległości 3m
 7 Ochrona przed zanurzeniem do 1 m Przedostanie się wody w szkodliwej ilości do obudowy nie jest możliwe możliwe,pod warunkiem zanurzenia w wodzie w określonych warunkach ciśnienia i czasu (do 1 m zanurzenia). Czas trwania testu: 30 minut Zanurzenie na głębokość 1m
 8 Ochrona przed zanurzeniem powyżej 1 m Urządzenie  nadaje się do pracy podczas zanurzenia w wodzie ( w warunkach, które są określone przez producenta). Zwykle oznacza to, że urządzenie jest hermetycznie zamknięte. Jednakże, w pewnych typach urządzeń, może to oznaczać, że woda może przedostać się do urządzenia, ale tylko w taki sposób, że nie wytwarza szkodliwych skutków. Czas trwania testu: ciągłe zanurzenie w wodzie 
Głębokość określona przez producenta
9K Norma niemiecka DIN 40050-9 IEC 60529 rozszerza system oceny opisany powyżej do poziomu IP69K dla wysokiego ciśnienia i  wysokiej temperatury  Obudowy muszą być pyłoszczelne (IP6X), ale również muszą być w stanie wytrzymać wysokie ciśnienie i czyszczenie parowe.
Test wykonywany jest przez natrysk wody poprzez dyszę. Woda  jest doprowadza  w temperaturze 80 ° C o ciśnieniu 8-10 MPa (80-100 barów), i szybkości przepływu 14-16 l / min. Dysza umieszczona jest w odległości  10-15 cm od badanego urządzenia i natryskuje wodę w kątach 0 °, 30 ° °, 60 ° i 90. Urządzenie badane umieszczone jest na stole obrotowym, który obraca się raz na 12s (przez 5 min ).

W miejscach w których stosowane jest mycie ciśnieniowe , parowanie – jak np. na liniach produkcyjnych w przemyśle spożywczym itd. zalecam stosowanie podzespołów o ile to możliwe  wyłącznie z IP69K.  Często wydajemy np. na czujnik 1000.00zł który posiada IP 68 i wydaje nam się że skoro może pracować pod wodą – da sobie radę. A tak naprawdę wystarczy jeden operator z lancą ciśnieniową chcący spłukać po produkcji maszynę – i czujnik nadaje się do wymiany.
Co więcej – urządzenie jest odporne na tyle – na ile odporny jest jego najsłabszy element. Dlatego zwróćmy także uwagę na doprowadzenia, kabli, wtyczki, dławiki itp. Wszystkie one muszą gwarantować taki sam lub wyższy poziom szczelności.

W newralgicznych miejscach możemy stosować dodatkowe osłony zabezpieczające przed bezpośrednim uderzeniem strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Wbrew pozorom mają one bardzo wysoką skuteczność.  Ale pamiętajmy – tam gdzie osłony są zdejmowane – wcześniej czy później dotrze strumień wody…

 

 

 

Mycie ciśnieniowe maszyny

 

 

 

 

 

5 –

Wody spadająca pod  kątem do 60 ° od pionu nie ma szkodliwego wpływu na działanie urządzenia.p

Wody spadająca pod  kątem do 60 ° od pionu nie ma szkodliwego wpływu na działanie urządzenia.td

tdnbsp;