Automatyka i cała reszta świata..
Get Adobe Flash player

Automatyzacja procesów produkcyjnych mająca na celu :

– zwiększenie wydajności

– zmniejszenie ilości osób koniecznych do obsługi

– zminimalizowanie strat wynikających z odpadów produkcyjnych, przestojów linii, ograniczenie liczby awarii .

– polepszenie ergonomii, zmniejszenie poboru energii.

– poprawa jakości produktów, nadzoru  oraz możliwość bierzącej kontroli.

W większości przypadków konieczne nakłady na modernizację zwracają się w krótkim czasie, po któym zaczynają przynosić wymierne zyski.